Ladeklar - et initiativ av BKK og Hafslund Eco

BKK og Hafslund E-CO er et av Norges største kraftkonserner med røtter langt tilbake i tid. Med vannkraftverkene som eies produserer BKK og Hafslund E-CO nok strøm til å kunne forsyne godt over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft. BKK og Hafslund E-CO jobber mot en fornybar og fullelektrisk fremtid.

BKK og Hafslund E-CO har startet opp flere initiativer for å bidra til at overgangen til en helelektrisk morgendag skjer fortere. Et av disse initiativene er Ladeklar. Ladeklar har med andre ord med seg solid erfaring og kompetanse om distribusjon av elektrisitet, energisystemer, elektrifisering og fornybar energi. Ladeklar har som oppgave å tilrettelegge for morgendagens elektriske samfunn ved å bygge ut ladeløsninger i Norge.

Lading skal være enkelt

Ladeklar sitt første anlegg ble satt opp i august 2019. Siden den gang har over 350 anlegg blitt prosjektert og nå over 20 000 plasser prosjektert.

Ladeklar ønsker å gjøre lading så enkelt som mulig og tar derfor alt ansvar for prosjektering og installasjon, finansiering, administrasjon og drift av ladeanlegg til elbil. Til nå har satsningen vært på borettslag og sameier i Norge.