Ladeklar - et initiativ av Hafslund Eco

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Med vannkraftverkene som eies har Hafslund E-CO en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft. Hafslund E-CO jobber mot en fornybar og fullelektrisk fremtid.

For å oppnå visjonen til Hafslund E-CO, har konsernet startet opp flere initiativer. Et av disse initiativene er Ladeklar. Ladeklar har med andre ord med seg solid erfaring og kompetanse om distribusjon av elektrisitet, energisystemer, elektrifisering og fornybar energi. Ladeklar har som oppgave å tilrettelegge for morgendagens elektriske samfunn ved å bygge ut ladeløsninger i Norge.

Lading skal være enkelt

Ladeklar sitt første anlegg ble satt opp i august 2019. Siden den gang har over 150 anlegg blitt prosjektert og nå snart over 10 000 plasser prosjektert.

Ladeklar ønsker å gjøre lading så enkelt som mulig og tar derfor alt ansvar for prosjektering og installasjon, finansiering, administrasjon og drift av ladeanlegg til elbil. Til nå har satsningen vært på borettslag og sameier i Norge.