Pris for elbillading

Faktisk strømforbruk kommer i tillegg. Strømpris er spotpris pluss 5 øre per kWt. For beboere som allerede har en Ladeklar ladeboks på sin plass, gjelder kun 'reetablering' som oppstartskost.

Har du allerede en Ladeklar ladeboks på din parkeringsplass?

Alternativ 1: Leie

Ikon av et lynnedslag

Ladeabonnement

299 kr per mnd

Ikon av to hender som håndhilser

Oppstartskostnad

Oppsett av Ladeboks: 5 000 kr

Alternativ 2: Kjøp

Ikon en penn som signerer

Ladeabonnement

299 kr per mnd

Ikon av en 'v' som illustrerer en 'checkbox'

Status på anlegget

299 kr per mnd

Lader for ditt boligselskap

Inkludert i månedskostnaden er leie av ladeboksen med tilhørende ladeanlegg, drift og årlig service av anlegget. Ladeklar tar også ansvar for at du har en ladeløsning som følger den teknologiske utviklingen.

Status på prosjektet

Illustrasjonen under viser stegene i et ladeprosjekt. Om du har spørsmål knyttet til status i ditt borettslag eller sameie, ta gjerne kontakt med oss på mail, telefon eller chat.


Estimert dato for lading: Dato ikke fastsatt

Steg 1 - signering med borettslag
Avtale signert med borettslag
Steg 2 - Prosjektplanlegging
Påventer å starte prosjektet
Steg 3 - montering
Installasjon av infrastruktur for lading
Steg 4 - i drift
Anlegget er ladeklart

Bestillinger fra ditt boligselskap

Ikon av tre mennesker

0 ladeabonnementer

Tallet viser hvor mange som har bestilt ladeabonnement i ditt boligselskap.

Ikon av tre batterier

0 kwh ladet ila et år

Tallet viser snittet for antall kwh ladet ila et år i ditt boligselskap

Ikon av et blad

0 kilo Co2 spart årlig

Tallet viser snittet for Co2 spart årlig i ditt boligselskap.