Regler for lading av elbil i borettslag og sameier

Ladeklar har prosjektert over 7 500 elbilladestasjoner til borettslag og sameier i Norge, og ønsker å gjøre elbillading så enkelt som mulig. I samme ånd ønsker vi å guide deg enkelt gjennom aktuelle regler for elbillading til borettslag og sameie. Det er to lover som er aktuelle her.

  • Eierseksjonsloven (loven som omhandler sameie)
  • Borettslagsloven § 5-6
Lovene forteller blant annet om hvilke rettigheter du har som beboer i ditt borettslag eller sameie, for å sette opp ladepunkt til elbil.

En fornøyd styrelder plugger inn en ladekabel inn i sin bil
En tydelig fornøyd styrelder med sin Zaptec løsning i garasjen

Laderett i eierseksjonsloven

La oss først se på eierseksjonsloven som er relevant for deg som bor i et sameie. En eierseksjon er en eierandel i en seksjonert eiendom, der eieren har enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, men der hele eiendommen er i sameie med andre seksjonseiere (en eier i sameie). I loven står det:

«En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.»

Her ser vi at hvert enkelt sameie må legge til rette for at den enkelte beboer skal kunne få ladet bilen sin. Det vil være opp til de enkelte sameiene å bestemme hvordan eventuelle felleskostnader skal fordeles.

Er ditt borettslag på utkikk etter en ladeløsning?

Laderett i borettslagloven (Borettslagsloven § 5-6)

I motsetning til sameie, kan borettslagstyrene fortsatt nekte lading av elbiler. Men det er grunn til å tro at dette endres i nærmeste fremtid. I løpet av 2020 kommer det etter all sannsynlighet en lovbestemmelse som gir beboere i borettslag rett til å anlegge ladepunkt, med mindre det foreligger saklig grunn for å nekte. Stortinget vedtok den 30. mai 2017:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt – med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har høsten 2019 gjennomført en høringsrunde om endringer i borettslagsloven. Når departementet har vurdert alle høringene legger regjeringen frem endelig lovforslag til Stortinget, som så behandler saken og det er grunn til å tro at dette skjer høsten 2020 og at endringene vil gå gjennom. Denne retten sidestiller borettslag med sameier.

Dersom man bor i et borettslag som nekter å etablere ladepunkter, er det altså grunn til å tro at det bare er å utsette problemet.