Effekttariff

Effekttariff påvirker kostnaden ved å lade elbil. Vi forklarer deg i enkle trekk hva det går i, og hva du skal gjøre for å holde utgiftene nede.

Bilde av en av våre ladestasjoner.

Effekttariff - variert pris på strømforbruket

Effekttariff er innført av myndighetene som et virkemiddel for å jevne ut strømforbruket I nettet. Kort fortalt virker det slik at de som har et jevnt forbruk av strøm betaler mindre i nettleie enn de som har et ujevnt forbruk. Effketleddet kan sammenlignes med det som i gamle dager het overforbruk. Mange husker sikkert kjøkkenwattmeteret – når den sorte nålen som viste effektuttaket passerte den røde nålen måtte man betale overforbruk.

Illustrasjon av en person som lader sin elbil
Effekttariff er innført for å sørge for at vi ikke overbelaster strømnettet vårt ved at alle lader samtidig.

Hvorfor brukes effekttariff?

I Norge handler klimapolitikk mye om elektrifisering, om å erstatte fossil energi med elektrisk energi. Etter hvert som samfunnet vårt elektrifiseres, vil stadig flere av oss bruke mye strøm på én gang, til lading av biler, busser, båter og annet. Denne utviklingen presser kapasiteten i strømnettet i perioder. For at vi skal lykkes med elektrifiseringen må vi utnytte nettkapasiteten best mulig. Da bør vi alle ha et økonomisk motiv for å flytte noe forbruk til tider med mindre belastning på nettet. Dette insentivet kommer blant annet fra effektbaserte tariffer i nettleien.

Hvordan unngå høyere utgifter

Ved å lade smart kan du unngå å bli belastet for unødvendig høye effektledd. De fleste plugger bilen til laderen når de kommer hjem etter jobb, slik at forbruket til lading er høyest på ettermiddagen, når det øvrige forbruket også er høyt.

  • Det er mulig å plugge I bilen etter jobb og så vente med å starte lading i appen til senere på kvelden når øvrig forbruk er lavere
  • Mange biler har allerede apper og systemer for å tidsinnstille lading slik at dette går automatisk
  • Det finnes også systemer for automatisk overvåking og automatisk styring av effektuttaket

Flere sider om tekniske begreper rundt ladeanlegg

Bilde av en ladeklar zaptec boks med en elbil som lader.

Lastbalansering

Lastbalansering handler om å fordele ladehastigheten og energiforbruket på en smart og sikker måte når flere elbiler lader samtidig.

Ladeleif med en ladekabel og en ladeboks, i ferd med å lade.

Regler for lading i borettslag og sameie

Stortinget vedtok endringer i borettslags- og eierseksjonsloven, som betyr nye og bedre regler for lading av elbil i borettslag og sameie fra 1. januar 2021.

En stilig elbil klar for tur

Ladeabonnement for elbil

Her kan du lese mer om Ladeklar for elbileiere. Om ditt boligselskap eller bedrift allerede har avtale med Ladeklar, kan du gå til vår portal for å lese mer om avtalen deres og bestille ladeabonnement til elbil.

Tips oss om din organisasjon

Er ditt boligselskap, bedrift eller kommune ute etter en ladeløsning? Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt.